Có thể thay thế NaOH bằng baking soda với những trường hợp nhẹ hơn.

Bước 1: Cho NaOH vào kín chỗ cần thông (có thể thay bằng baking soda)

Bước 2: Cho giấm vào vừa đủ thấy ướt hết xút NaOH là được

Bước 3: Dùng lượng nước sôi vừa đủ rót từ từ vào vị trí hỗn hợp Xút và giấm.

Bước 4: Lặp lại từ bước 1 đến bước 3 cho tới khi thông xong

Xem video dưới để rõ ràng cách thực hiện:

Chú ý: Không để xút vào tay, cẩn thận nước nóng khi rot.

Chúc mọi người thành công.