HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 505 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Phone: 0919 773 896
Email: tanlv.hcmb@gmail.com
Website: hoachatcn.com

<iframe src=”https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1a5-8MJ-JPtqTyQEFeR5TrP1RvDCmrncS” width=”640″ height=”480″></iframe>