Hydrogen(H2) là chất mang năng lượng quan trọng và là khối xây dựng quan trọng trong các quá trình hóa học.

Hydrogen là một trong những nguyên tố phong phú nhất trên trái đất, chủ yếu ở dạng hợp chất hóa học như nước và hydrocarbon.

Hydrogen được sử dụng làm nguyên liệu trong nhiều quy trình tinh chế hóa học (sinh học) để xử lý hoặc nâng cấp các sản phẩm tinh chế. Nó là một khối xây dựng chính trong nhiên liệu thường xuyên và nhiên liệu sinh học.

Chế biến thức ăn

Trong chế biến thực phẩm, hydro được sử dụng cho một tác nhân hydro hóa, đặc biệt là làm tăng mức độ bão hòa của chất béo và dầu không bão hòa (được tìm thấy trong các mặt hàng như bơ thực vật).

Nhiên liệu

Được sử dụng làm nhiên liệu, hydro cho phép di chuyển không phát thải. Tính di động của hydro là một phần nhỏ nhưng ngày càng tăng trong tổng số các giải pháp di động.

Chất mang năng lượng không có carbon

Hydrogen cũng có thể được sử dụng trực tiếp như một chất mang năng lượng không có carbon để cung cấp năng lượng (dự phòng) và nhiệt.

Amoniac

Amoniac, được sử dụng trong phân bón chẳng hạn, bao gồm hydro và nitơ.

Nouryon là thành viên của Hydrogen Europe, hiệp hội công nghiệp hàng đầu châu Âu và hiệp hội hydro quốc gia.