Tính Chất và ngoại quan của Sulfua:

 • Hạt màu vàng
 • khi đun nóng dễ tạo thành hợp chất với nhiều kim loại.
 • Cháy trong không khí tạo ra SO2
 • Tác dụng với cả phi kim
 • Trong tự nhiên tồn tại ở dạng hợp chất pirit FeS2, xfalerit SnS, galen PbS, muối Na2SO4.10H2O, thạch cao CaSO4.2H2O, muối chát MgSO4.7H2O

Ứng Dụng của lưu huỳnh Sunphur:

 • Sunphur ứng dụng trong sản xuất phân bón.
 • Sản xuất axit H2SO4.
 • Tác dụng trong diệt nấm, các sunfit của nó có tác dụng là khô hoa quả.
 • Dung sản xuất diêm, thuốc súng và đặc biệt là pháo hoa.
 • Ứng dụng trong nhíp ảnh của các thiosulfat natri và amoni .
 •  Khảm đồ gỗ bằng cách sử dụng lưu huỳnh sunphur nóng chảy.

Bảo quản sử dụng và phòng ngừa Lưu huỳnh Sunphur:

 • Đóng bao để nơi khô thoáng, tránh xa ánh năng trực tiếp và nhiệt độ.
 • Tránh xa các kim loại như Mg vì phản ứng mãnh liệt gây cháy nổ.
 • Lưu huỳnh đi oxit rất có hại cho mắt nên khi lưu huỳnh cháy hãy tránh xa và cẩn thận mắt. Mang đồ bảo hộ để tránh làm bay vào mắt.
 • Sulfua hiđrô khi mới tiếp xúc sẽ có mùi nhưng sau đó sẽ không còn cảm giác do vậy nó cực kỳ độc. Độc hơn cả xyanua.

Xem thêm: HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Tag: Cần mua hạt sunphur, sulphur mua ở đâu, hóa chất sunphur, mua sunfua tại miền bắc.