TÍNH CHẤT NGOẠI QUAN ETHANOL CÔNG NGHIỆP :

 • Ethanol cồn công nghiệp là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi, có mùi đặc trưng. Khi cháy với ngọn lửa màu xanh không khói tạo thành CO2 và H2O.
 • Ethanol cồn công nghiệp là một dung môi linh động, có thể hòa tan trong nước với các hợp chất hữu cơ khác. Có thể tạo hỗn hợp với hydrocacbon béo chẳng hạn như pentan và hexane, và với clorua béo như trichloroethane và tetraloethylene.
 • Ethanol cồn công nghiệp là rượu đơn chức. Nó có độ nóng chảy ở -117,3 oCvà sôi ở 78.5 oC. Nó có thể hòa tan với nước với mọi tỷ lệ
 • Phân loại ethanol :
  – Ethanol tuyệt đối (Cồn tuyệt đối) : 99,7%
  – Cồn thực phẩm – Sử dụng trong thực phẩm.
  – Cồn công nghiệp : 90% hoặc 96%

Ứng dụng ethanol công nghiệp :

 • Ethanol cồn công nghiệp dùng làm nhiên liệu sinh học.Vì khi cháy cồn công nghiệp tạo ra khí CO2 và H20.
 • Ethanol cồn công nghiệp dùng trong công nghiệp in, công nghiệp điện tử, dệt may,…
 • Ethanol cồn công nghiệp sử dụng để vệ sinh bản mạch, vệ sinh máy mọc, tẩy công nghiệp trong sản xuất.
 • Ethanol cồn công nghiệp là một trong những thành phần quan trọng trong công nghiệp và sử dụng để sản xuất một số hợp chất hữu cơ như: ethyl ester, ethyl halogenua, diethyl ether, ethylamin,…
 • Ethanol cồn công nghiệp sử dụng chế biến thực phẩm, bảo quản thực phẩm.

BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG CỒN CÔNG NGHIỆP:

 • Tránh trực tiếp tiếp xúc Ethanol cồn công nghiệp với các bộ phận trên cơ thể.
  Khi dính Ethanol cồn công nghiệp vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch. Khi nuốt phải không cố gây nôn, uống ngay nước lọc và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

Xem thêm: HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP