Mô tả và tính chất

Exxsol D80 là một sản phẩm chưng cất dầu khoáng về cơ bản là một aliphatic hydrocarbon.

Nó bao gồm các thành phần Naphthenic, Paraffinic và Isoparaffinic.

Đây là một dung môi không mùi cao cấp, có thể hoạt động như một sự thay thế lý tưởng cho MTO.

Ứng dụng

Exxsol D80 là dung môi lỏng được sử dụng trong sơn và chất phủ,

sản phẩm tiêu dùng,

mực in và các ứng dụng hóa học nông nghiệp,

cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm như cán nhôm.

Tuy nhiên sản phẩm này có thể là thành phần trong các ứng dụng của người tiêu dùng và sản phẩm thương mại như các dung môi và lớp phủ.

Bảo quản và sử dụng

Exxsol D80 là một chất dễ cháy, có áp suất hơi tương đối cao và chỉ nên được xử lý nơi thông gió đầy đủ và ở những nơi có nguồn đánh lửa (ví dụ: lửa mở, nguồn tĩnh điện, công tắc đèn không được bảo vệ)