HÓA CHÂT XỬ LÝ NƯỚC

Hóa Chất Xử lý nước được phân ra làm 5 loại sau:

  • Hóa chất xử lý nước thải
  • Hóa chất xử lý nước cấp
  • Xử lý nước hồ bơi
  • Xử lý nước nuôi trồng thủy sản

Các loại hóa chất dùng trong xử lý nước cấp:

tram-xu-ly-nuoc-sach

Hóa chất trong xử lý nước thải:

tram-xu-ly-nuoc-thai

Hóa chất xử lý nước hồ bơi:

xử lý nước hồ bơi

Hóa chất xử lý nước và khử trung ao nuôi:

xử lý nước ao nuôi

về cơ bản cũng sẽ dùng các hóa chất nêu trên nhưng với hàm lượng khác nhau

Hãy xem thêm bài đọc:

Cách pha loãng hóa chất

Sử dụng chlorin trong ảo nuôi:

Sử dụng thuốc tím trong ao nuôi

Ưu nhược điểm của phèn nhôm, phèn sắt và hóa chất PAC:

Xem thêm: HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP